DENTAL PROFESSIONALS

540 G·U·M Fine Floss Unwaxed : ไหมขัดฟันเส้นเล็กไม่เคลือบขี้ผึ้ง ความยาว 182.88 เมตร (200 หลา)

รายละเอียด:

ไหมขัดฟันเส้นเล็ก G·U·M ได้รับการออกแบบมาเพื่อกำจัดคราบแบคทีเรียออกจากระหว่างซอกฟัน ซึ่งการแปรงฟันเพียงอย่างเดียวมักจะไม่สามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้หากคราบแบคทีเรียไม่ได้รับการกำจัดเป็นประจำ อาจเป็นสาเหตุของอาการเหงือกอับเสบ และนำไปสู่โรคเหงือกได้

เส้นไหมแข็งแรงป้องกันการฉีกขาด ช่วยทำความสะอาดระหว่างซอกฟัน และใต้ร่องเหงือกได้

Available in Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia

 
Share with your friends:
  1. ไหมขัดฟันเส้นเล็ก GUM® ได้รับการประเมิน การศึกษาทางคลินิก และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยลดภาวะโรคเหงือกอักเสบ และเลือดออกได้ * ไหมขัดฟันเส้นเล็กมีประโยชน์มากในกรณีที่ฟันอยู่ติดกันแน่น 
  2. ไหมขัดฟันเส้นเล็ก GUM มีทั้งชนิดเคลือบขี้ผึ้งรสมิ้นท์ และไม่เคลือบขี้ผึ้งเพื่อให้ตอบสนองความชื่นชอบของแต่ละคน 

ทำความสะอาดระหว่างฟันด้วยไหมขัดฟัน GUM® หรือแปรงซอกฟันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งเพื่อกำจัดคราบแบคทีเรีย ซึ่งการแปรงฟันเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเข้าถึงได้ 

*ข้อมูลในไฟล์

  • ได้รับการแนะนำผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม – การใช้ไหมขัดฟันช่วยกำจัดคราบแบคทีเรียในพื้นที่ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการแปรงฟันเพียงอย่างเดียว
  • ได้รับการพิสูจน์ทางคลินิก- สามารถลดภาวะโรคเหงือกอักเสบ และเลือดออกได้
  • เข้าถึงระหว่างซอกฟันที่ติดกันแน่น – มีโครงสร้างขนาดเล็กเพื่อให้ง่ายต่อการเคลื่อนผ่านเข้าไปในซอกฟันได้แม้แต่ในพื้นที่ซึ่งติดกันแน่น
  • พลังการทำความสะอาดพร้อมป้องกันการฉีกขาดของเส้นไหม – ออกแบบมาเพื่อลดการฉีกขาด และกำจัดคราบแบคทีเรียระหว่างซอกฟัน และใต้ร่องเหงือกได้