เบาหวานกับสุขภาพช่องปาก

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวานสามารถส่งผลกระทบต่ออวัยวะ และระบบต่าง ทั่วร่างกาย รวมทั้งการเกิดภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ภาวะจอประสาทตาผิดปกติ การทำงานของไตเสื่อม บาดแผลหายช้าและความต้านทานต่อการติดเชื้อลดลง อีกทั้งอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนการติดเชื้อในช่องปากทำให้เกิดอาการปากแห้ง เหงือกอักเสบได้

โรคเบาหวาน และสุขภาพช่องปากของคุณ

โรคเบาหวานสามารถส่งผลกระทบต่ออวัยวะ และระบบต่าง ๆ ทั่วร่างกายรวมทั้งการเกิดภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ภาวะจอประสาทตาผิดปกติ การทำงานของไตเสื่อม บาดแผลหายช้าและความต้านทานต่อการติดเชื้อลดลง อีกทั้งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนในช่องปาก เช่น:

 1. โรคเหงือก

 2. ปากแห้ง

 3. แผลหายช้า

 4. การติดเชื้อ

รูปภาพ: รคเบาหวานอาจมีความเกี่ยวข้องกับภาวะแทรกซ้อนภายในช่องปาก

 

โรคเหงือกที่ไม่ได้รับการรักษานั้นอาจส่งผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ยากขึ้น

ดังนั้นควรแจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบหากคุณมีภาวะเหงือกอักเสบ หรือโรคปริทันต์ ขณะเดียวกันควรให้ข้อมูลโรคประจำตัวและยาที่ใช้รักษาให้ทันตแพทย์รับทราบด้วยเช่นกัน

การปกป้องสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเบาหวาน:

 1. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเข้ารับการตรวจสุขภาพตามเวลาที่กำหนด

 2. ดูแลฟันและเหงือกจากคราบแบคทีเรียเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อสุขอนามัยของช่องปากและร่างกายที่ดี 

  • แปรงฟันและเหงือกให้สะอาดทั่วถึงด้วยแปรงสีฟันที่มีคุณภาพดี สามารถเข้าถึงบริเวณซอกลึกซึ่งคราบแบคทีเรียมักสะสมตัวขึ้นที่นี่ – โดยเฉพาะบริเวณขอบเหงือก ใต้เหงือก และระหว่างซอกฟัน  ด้วยการ

  • ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุ  

   รูปภาพ: แปรงสีฟันที่ขนแปรงมีลักษณะเรียวยาวมากจะทำให้สามารถเข้าถึงใต้เหงือก และระหว่างซอกฟันในบริเวณที่เข้าถึงได้ยากได้ดีกว่าขนแปรงที่มีลักษณะปลายโค้งมน

  • จับด้ามแปรงเพื่อให้ขนแปรงชี้ขึ้นไปที่ขอบเหงือกทำมุม 45 องศาไปที่รากฟัน และเคลื่อนแปรงไปมาเล็กน้อย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แปรงพื้นผิว และด้านข้างของฟันทุกซี่เท่า กัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีจะใช้เวลาประมาณ2นาที ทั้งนี้ควรตรวจสอบเทคนิคที่เหมาะสมกับนักทันตอนามัยของคุณ

   รูปภาพ: จัดตำแหน่งแปรงเพื่อให้ขนแปรงทำมุม 45 องศากับฟัน

 3. ระหว่างซอกฟัน:

  แปรงสีฟันไม่สามารถทำความสะอาดได้อย่างสมบูรณ์แบบในบริเวณที่สามารถเข้าถึงได้ยากระหว่างซอกฟันใน จึงควรใช้แปรงซอกฟัน หรือไหมขัดฟันทุกวันเพื่อทำความสะอาดฟันแต่ละซี่ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาอย่างถูกต้อง จะช่วยทำให้การทำความสะอาดระหว่างซอกฟันนั้นง่าย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

    

 4. ควรพบทันตแพทย์เมื่อคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน เพื่อรับการปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพฟัน หรือเปลี่ยนแปลงภายในช่องปากหากมีภาวะแทรกซ้อนที่คุณควรเข้ารับการรักษา