ข้อกำหนดการใช้งาน

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา หากคุณค้นหาข้อมูล และใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่อง นั่นหมายความว่า คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตาม และยอมรับต่อข้อผูกพันตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้งานดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมไปถึงการควบคุมนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้โดย Sunstar หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์ของเรา

 

คำว่า Sunstarหรือ ‘เรา’ หรือ ‘พวกเรา’หมายถึงเจ้าของเว็บไซต์ซึ่งมีที่อยู่จดทะเบียน คือ Sunstar, 3 Fusionopolis Link #02-07 Singapore 138543 คำว่า ‘คุณ’ หมายถึงผู้ใช้งาน หรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา

 

การใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานดังต่อไปนี้:

 

  • เนื้อหาของหน้าเว็บไซต์นี้ใช้สำหรับข้อมูลทั่วไปของคุณ และเพื่อการใช้งานเท่านั้น เนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

  • ทั้งเรา และบุคคลที่สามไม่รับประกัน หรือค้ำประกันใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ความตรงเวลา ประสิทธิภาพ ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมของข้อมูล และเอกสารต่าง ๆ ที่พบ หรือนำเสนอบนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ คุณรับทราบว่าข้อมูล และเอกสารดังกล่าวอาจมีความไม่ถูกต้อง หรือมีข้อผิดพลาด และเราจะไม่ความรับผิดต่อความไม่ถูกต้อง หรือข้อผิดพลาดดังกล่าวตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

 

  • การใช้ข้อมูล หรือเนื้อหาใด ๆ ของคุณบนเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเองซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น การตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงของคุณนั้นถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง

 

  • เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาที่เราเป็นเจ้าของ ของหรือเป็นลิขสิทธิ์ของเรา เนื้อหานี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การออกแบบ แผนผัง รูปลักษณ์ และภาพกราฟิก ห้ามทำซ้ำซึ่งนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้

 

  • การใช้งานเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตนำไปสู่การเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือมีความผิดทางอาญา

 

  • เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นในบางครั้ง ลิงค์เหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งไม่ได้มีความหมายว่าเรารับรองลิงค์เว็บไซต์ต่าง ๆ เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ได้เชื่อมโยง

 

  • การใช้งานเว็บไซต์นี้ และข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์ ศาลสิงคโปร์จะเป็นผู้รับฟังการเรียกร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์