ภาวะเลือดออกตามไรฟัน

เมื่อเหงือกของคุณแดง บวม และมีเลือดออก

เหงือกที่มีสุขภาพดีนั้นควรมีลักษณะเป็นสีชมพูเข้ม-อ่อน และไม่มีอาการพอง หรือบวม

หากเหงือกของคุณมีอาการแดง บวม หรือมีเลือดออก ล้วนแล้วแต่เป็นสัญญาณของโรคเหงือกซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากคราบแบคทีเรีย

อาการที่พบ?

เหงือกที่มีสุขภาพดีนั้นควรมีลักษณะเป็นสีชมพูเข้ม-อ่อน และไม่มีอาการพอง หรือบวม

หากเหงือกของคุณมีอาการแดง บวม หรือมีเลือดออก ล้วนแล้วแต่เป็นสัญญาณของโรคเหงือกซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากคราบแบคทีเรีย

รูปภาพ: เหงือกสุขภาพดีปกติ

  

รูปภาพ: เหงือกแดง และบวม

สาเหตุของปัญหา?

คราบแบคทีเรียพบได้บนบริเวณผิวฟัน (ไบโอฟิล์ม) แม้โดยทั่วไปแล้วจะไม่ก่อให้เกิดอันตราย แต่หากไม่ถูกกำจัดออกทุกวันจนสะสมอยู่รอบ ๆ ฟันและเหงือกอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้

เนื่องจากแบคทีเรียจะมีการเพิ่มจำนวนทำให้เนื้อเยื่อเกิดการอักเสบ (เหงือกมีสีแดง และบวม) และอาจมีเลือดออกตามไรฟันขณะแปรงฟันแม้ว่าคุณจะแปรงฟันอย่างนุ่มนวลแล้วก็ตาม ทั้งนี้คราบแบคทีเรียนั้นสามารถกำจัดออกได้ด้วยการแปรงฟัน ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ช่วยกำจัดคราบแบคทีเรียอื่นๆอย่างถูกวิธี

สัญญาณเตือน?

สัญญาณเตือนก่อนที่จะเกิดภาวะโรคเหงือก! การมีเลือดออกเล็กน้อยในขณะที่กำลังทำความสะอาดฟันนั้นเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคเหงือก

ดังนั้นการกำจัดคราบแบคทีเรียทุกวันด้วยการทำความสะอาดที่ถูกวิธี และตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำจะทำให้ปัญหาเหล่านี้หมดไป

อย่างไรก็ตามหากคุณมีเลือดออกตามไรฟัน หรือมีอาการเหงือกบวมบ่อยครั้งอาจทำให้เหงือกและกระดูกที่ยึดฟันกรามของคุณอาจได้รับความเสียหายจนนำไปสู่โรคปริทันต์ ซึ่งต้องได้รับการตรวจรักษาโดยทันตแพทย์

นอกเหนือไปจากกำจัดคราบแบคทีเรียบนผิวฟันด้วยตัวคุณเองแล้วควรเข้ารับตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำอยู่เสมอ เพราะสัญญาณและอาการแสดงของโรคเหงือกอักเสบกับโรคปริทันต์นั้นมีความคล้ายคลึงกันมากซึ่งควรได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องโดยทันตแพทย์

คำแนะนำ:

แปรงฟันทุกซี่ และเหงือก:

แปรงฟันทุกซี่และเหงือกของคุณให้สะอาดทั่วถึงด้วยแปรงสีฟันที่มีคุณภาพดี ได้รับออกแบบมาเพื่อเข้าถึงซอกลึกและบริเวณที่ทำความสะอาดได้ยากโดยเฉพาะ เช่น บริเวณขอบเหงือก ใต้เหงือก และระหว่างซอกฟัน

All teeth and gums

รูปภาพ: แปรงสีฟันที่ขนแปรงมีลักษณะเรียวยาวจะสามารถเข้าถึงใต้เหงือก และระหว่างซอกฟันในบริเวณที่เข้าถึงได้ยากได้ดีกว่าขนแปรงที่มีลักษณะปลายโค้งมน

 

แนะนำจับด้ามแปรงให้ขนแปรงชี้ขึ้นไปที่ขอบเหงือกทำมุม 45 องศา เคลื่อนแปรงไปมาเล็กน้อย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แปรงพื้นผิว และด้านข้างของฟันทุกซี่เท่า กัน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีควรใช้เวลาประมาณ2 นาที  ทั้งนี้สามารถตรวจสอบเทคนิคการแปรงที่เหมาะสมกับช่องปากของคุณได้จากนักทันตอนามัย

All teeth and gums

รูปภาพ: เทคนิคการแปรงฟันที่เน้นการทำความสะอาดในร่องเหงือก (Bass technique) คือ การวางขนแปรงให้ทำมุมกับฟันที่ 45 องศา

 

ระหว่างซอกฟัน:

แปรงสีฟันไม่ สามารถเข้าทำความสะอาดในบริเวณซอกฟันลึกได้ จึงควรใช้แปรงซอกฟัน หรือไหมขัดฟันทุกวันเพื่อทำความสะอาดฟันแต่ละซี่—แนะนำ! ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อการทำความสะอาดระหว่างซอกฟันอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่นไหมขัดฟัน หรือแปรงซอกฟัน

Between the teeth  Between the teeth