การดูแลรากฟันเทียม

รากฟันเทียม และ สะพานฟัน

การดูแลรักษารากฟันเทียม และสะพานฟันให้สะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งการรักษาสุขอนามัยในช่องปากโดยทั่วไปนั้นอาจไม่เพียงพอที่จะกำจัดคราบแบคทีเรียสะสมอยู่รอบ รากฟันเทียมส่งผลให้อายุการใช้งานของรากฟันเทียมและสะพานฟันจะลดลง เราจึงขอแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการทำความสะอาดรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน ทั้งนี้ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์เพื่อการดูแลที่เหมาะสมและแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย

การดูแลรากฟันเทียม

ควรพบทันตแพทย์ผู้รักษารากฟันเทียมของคุณทุก 3 -6 เดือน เพื่อตรวจสอบว่าไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับรากฟันเทียมของคุณ รวมทั้งตรวจสอบการเชื่อมต่อเข้ากับกระดูกขากรรไกร และเนื้อเยื่อรอบ ๆเหงือก 

หากพบอาการผิดปกติ เช่น เสียวฟัน มีเลือดออก หรือฟันหลวม โปรดนัดพบทันตแพทย์ของคุณโดยทันที

นอกจากนี้การทำความสะอาดฟันธรรมชาติของคุณให้ทั่วถึงด้วยแปรงสีฟันที่มีขนแปรงเรียวยาว หรือไหมขัดฟัน เพื่อเข้าถึงใต้เหงือกและซอกฟันได้ดีขึ้น

 

รูปภาพ: รากฟันเทียมทำหน้าที่เหมือนรากฟันที่หายไป

รากฟันเทียมเป็นอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งการทำความสะอาดด้วยแปรงสีฟันธรรมดาที่ใช้กับฟันธรรมชาตินั้นอาจไม่เพียงพอ

แนะนำการแปรงซอกฟันด้วยแปรงที่มีหัวขนาดเล็ก เช่น GUM® Proxabrush® และ Go-Betweens® Cleaners ที่ช่วยทำให้สามารถทำความสะอาดบริเวณซอกลึก เข้าถึงได้ยาก พิเศษด้วยการเคลือบไนล่อนจากGUM® นั้นดีกว่าการใช้ลวดโลหะแบบไม่เคลือบ เนื่องจากลวดโลหะอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนหรือความเสียหายต่อพื้นผิวของรากฟันเทียมซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการติดเชื้อจากแบคทีเรีย หรือ เนื้อเยื่อรอบรากฟันเทียมอักเสบได้

การใช้ไหมขัดที่ขยายออกได้ เช่น GUM® Expanding® Floss เพื่อประโยชน์ในการทำความสะอาดรอบ รากฟันเทียม

นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ช่วยร้อยไหมขัดฟันไปรอบ รากฟันเทียมได้ เช่น GUM® Postcare Flossing Aids และ GUM® Easy Thread™ Floss

การดูแลสะพานฟัน

สะพานฟัน หรือที่เรียกกันว่าฟันปลอมยึดติดถาวรนั้นมีหน้าที่ทดแทนช่องว่างของฟันธรรมชาติที่หายไป ได้ด้วยแรงกดของสะพานฟันที่มีตัวยึดสะพานฟันรองรับซึ่งทำให้สะพานฟันมีรากฐานที่มั่นคง

การดูแลตัวยึดสะพานฟันนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่ออายุการใช้งานที่ยืนยาวจึงควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ร่วมกับการทำความสะอาดระหว่างซอกฟันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง  

ซึ่งบริเวณสะพานฟันจะมีช่องว่างแคบ ระหว่างช่วงของสะพานฟัน หรือครอบฟันลอย และเหงือกด้านล่าง การทำความสะอาดใต้พื้นครอบฟันลอย และรอบ ขอบเหงือกของตัวรองรับฟัน หรือตัวยึดสะพานฟันให้ทั่วถึงนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ แนะนำการใช้ไหมขัดฟันชนิดมีเข็มร้อย แปรงซอกฟัน หรือไม้จิ้มฟัน ที่มีให้คุณเลือกใช้งานเพื่อการทำความสะอาดที่เป็นพิเศษเหล่านี้ได้ดีที่สุด

ทั้งนี้ควรปรึกษาทันตแพทย์ประจำของคุณเพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมที่อาจแตกต่างกันไปในผู้ป่วยเฉพาะราย