ฟันปลอม

เมื่อคุณใส่ฟันปลอม 

หากคุณใส่ฟันปลอมทั้งแบบชนิดถอดออกได้ ฟันปลอมถาวร หรือฟันปลอมบางส่วน ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องได้รับการทำความสะอาดที่เหมาะสม ช่วยป้องกันการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และเพื่อรักษาสุขภาพของฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่ให้มีสุขภาพดี ทั้งนี้เนื่องจากการใส่ฟันปลอมอาจมีคราบแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ทั้งที่ฟันปลอม ซอกฟัน หรือบริเวณเหงือกที่สัมผัสกับฟันปลอม

รักษาสุขภาพช่องปากและฟันของคุณให้สะอาดอยู่เสมอ

ขั้นแรกให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายจากทันตแพทย์หรือนักทันตอนามัย ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้วเคล็ดลับต่อไปนี้สามารถปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับผู้ที่ใส่ฟันปลอมได้ แต่ไม่ควรปฏิบัติแทนคำแนะนำจากทันตแพทย์ของคุณ

คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและดูแลฟันปลอม:

  1. หลังรับประทานอาหารเสร็จ ควรถอดฟันปลอมออกแล้วล้างน้ำเพื่อกำจัดเศษอาหารตกค้างออก

  2. เมื่อถอดฟันปลอมออกแล้ว ควรบ้วน-ล้างทำความสะอาดช่องปากเพื่อกำจัดเศษอาหารที่เหลืออยู่ตามซอกฟัน

  3. ใช้แปรงสำหรับฟันปลอมทำความสะอาดฟันปลอมอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพื่อกำจัดคราบกาวและคราบแบคทีเรียบนพื้นผิวที่ขรุขระ บริเวณซอก และเขี้ยวฟันปลอม

  4. ก่อนนอนเมื่อคุณถอดฟันปลอมออก ควรแช่ฟันปลอมด้วยน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอม ทั้งนี้โปรดปรึกษาทันตแพทย์ของคุณ กรณีที่ต้องมีการใส่ฟันปลอมขณะนอนหลับ
  5. อย่าลืมวันนัดพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันอย่างสม่ำเสมอ และควรตรวจคัดกรองมะเร็งในช่องปากปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งถ้าคุณมีฟันธรรมชาติเหลืออยู่ควรตรวจสอบว่าฟันปลอมไม่ได้ทำอันตรายต่อฟันธรรมชาติของคุณ

    รูปภาพ: การทำความสะอาดฟันปลอมด้วยแปรง และการแช่น้ำยา